Lincoln County Mississippi Genealogy & History Network

New Sight Baptist Church Cemetery - Lincoln County, Mississippi

(submitted by and photos by Gerald & Tammy Westmoreland)Scott, Roy Wilks


24 Nov 1952 - 25 Nov 1952

Back to New Sight Baptist Church Cemetery